13 สถานที่ท่องเที่ยว โรม อิตาลี (Rome, Italy)

วันที่เขียน 14/10/2020
ยอดเข้าชม

928

13 สถานที่ท่องเที่ยว โรม อิตาลี (Rome, Italy)

วันที่เขียน

14/10/2020

ยอดเข้าชม

928

เขียนโดย PinTrip

ไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยว.. ของคนรุ่นใหม่

โรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เป็นอดีตอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ อนุสรณ์สถาน, พิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์วาติกันและโคลอสเซียมถูกจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด 50 อันดับแรกของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย


1. โคลอสเซียม (Colosseum)

โคลอสเซียม (Colosseum) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม มีอายุกว่า 2000 ปี ลักษณะเหมือนอัฒจันทร์รูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้มากกว่า 50,000 คน เป็นสถานที่สร้างภาพยนต์มากมายเกี่ยวกับการต่อสู้ในสนามประลองเช่น Gladiator, Spartacus เป็นต้น

📍 พิกัด: Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma RM, Italy


2. จัตุรัสโรมัน (Roman Forum)

จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) บริเวณนี้ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้า การเมือง ศาสนา และการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมโรมัน สิ่งก่อสร้างในบริเวณจัตุรัสเป็นที่รวมเทวสถาน เช่น เทวสถานแห่งอันโตนินัสและฟาอัสตินา, ประตูชัยเช่นประตูชัยเซ็พติมิอัส เซเวอรัส เป็นต้น ภายหลังสถานที่แห่งนี้ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมตามสภาพ เหลือแต่ซากปรักหักพังให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

📍 พิกัด: Via della Salara Vecchia, 5/6, 00186 Roma RM, Italy


3. เนินพาเลติเน (Palatine Hill)

เนินพาเลติเน (Palatine Hill) เป็นหนึ่งในเจ็ดเนินเขาที่มีชื่อเสียงของกรุงโรมเชื่อมต่อกับจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) สถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันนั้นเต็มไปซากปรักหักพังโรมันที่มีความสวยงามและเป็นจุดชมจัตุรัสโรมันจากมุมบนอีกด้วย

📍 พิกัด: 00186 Rome, Metropolitan City of Rome, Italy


4. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส (Saint Peter’s Basilica) 

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส (Saint Peter's Basilica) หรือ มหาวิหารนักบุญเปโตร เป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่แห่งในกรุงโรมนครรัฐวาติกัน อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายนอกมหาวิหารจะเป็นลานกว้างหรือเรียกกันว่า Saint Peter's square เป็นลานวงกลมขนาดใหญ่ มีเสาหินล้อมรอบและมีเสาโอเบลิคตั้งอยู่ตรงกลาง เด่น งามสง่า ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาวิหารแห่งนี้

📍 พิกัด: Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano, Vatican City


5. จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ส (Saint Peter’s Square)

จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ส (Saint Peter's Square) เป็นลานที่อยู่หน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโรมันอันเป็นเอกลักษณ์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นลานกว้างวงกลม มีเสาร์หินชนาดใหญ่ล้อมรอบ โดยตรงกลางของจุตุรัสจะมีเสาโอเบลิค ขนาดใหญ่ เป็นเสาทองสัมฤทธิ์สูงราว 25 เมตร โดดเด่น งามสง่า เป็นไฮไลท์ของจัตุรัสแห่งนี้นั่นเอง

📍 พิกัด: 00120 Vatican City


6. ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant'Angelo)

ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant'Angelo) หรือปราสาทนักบุญเทวดา ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber) หน้าทางเข้าจะเป็นสะพานและมีรูปปั้นตั้งอยู่ริม 2 ข้างของสะพาน ปัจจุบันภายในปราสาทแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของโบราณมีคอลเลคชั่นมากมาย ทั้งอาวุธ, เหรียญ, เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ

📍 พิกัด: Lungotevere Castello, 50, 00193 Roma RM, Italy


7. วิหารแพนธีออน (Pantheon)

วิหารแพนธีออน (Pantheon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ เอกลักษณ์ของวิหารแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมภายนอกที่ทางเข้าด้านหน้าเหมือนวิหารกรีกที่มีชื่อสลักอยู่บนกำแพงวิหาร ตัวเสาหินเป็นหินยาวใหญ่ก้อนเดียวที่ไม่ได้ต่อกัน จำนวน 8 ต้น ภายในนั้นมีออคโลคัส (Oculus) ซึ่งเป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ฟุตอยู่บริเวณตรงกลางโดม นอกจากความสวยงามแล้ววิหารแพทธีออนยังเป็นสถานที่เก็บศพของบุคคลสำคัญอีกด้วย

📍 พิกัด: Piazza della Rotonda, 00186 Roma RM, Italy


8. น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain)

น้ำพุเตรวี (Trevi Fountain) ตั้งอยู่ที่เขตเตรวีในกรุงโรมที่มีความสูงประมาณ 26 เมตร กว้าง 20 เมตร เป็นน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม มีความเชื่อเกี่ยวกับการโยนเหรียญอธิษฐานลงในน้ำพุที่เป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาชมน้ำพุแห่งนี้ ว่ากันว่าเมื่อหันหลังแล้วโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเข้าที่น้ำพุจะได้กลับมาโรมอีกครั้ง ถ้าโยนสองเหรียญจะได้พบรักกับชาวโรม และถ้าโยนสามเหรียญจะได้แต่งงานกับชาวโรม   

📍 พิกัด: Piazza di Trevi, 00187 Roma RM, Italy


9. จัตุรัสสเปน (Piazza di Spagna)

จัตุรัสสเปน (Piazza Di Spagna) อยู่ติดโบสถ์ฝรั่งเศส (Trinita dei Monti) และบันไดสเปนที่เป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ในฤดูร้อนของทุกปีบันไดสเปนแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่จัดแฟชั่นโชว์ชื่อดัง มีการตกแต่งบันไดอย่างสวยงาม คนทั่วไปนิยมมานั่งๆ เดินๆ รอบๆ จัตุรัสสเปน บางคนก็ใช้เป็นสถานที่นัดพบกัน ใจกลางจัตุรัสสเปนเป็นที่ตั้งของน้ำพุบาร์คัสซา (Fountain of Barcaccia) จากจัตุรัสสเปนสามารถเดินไปย่านช้อปปิ้งได้อีกด้วย

📍 พิกัด: Piazza di Spagna, 00187 Roma RM, Italy


10. จัตุรัสนาโวน่า (Piazza Navona)

จัตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) เคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณในคริสต์ศตวรรษที่ 1 มาก่อน ชื่อว่า Stadium of Domitian ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวโรมันในอดีตสามารถเดินทางมาเข้าชมการต่อสู้ที่จำลองมาจากการต่อสู้ทางทะเล บริเวณของจัตุรัสแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยศิลปินที่มาแสดงโชว์ในที่สาธารณะ ทำให้มีนักท่องบริเวณจัตุรัสแห่งนี้มากมาย เอกลักษณ์ของจัตุรัสแห่งนี้คือน้ำพุตรงกลางที่มีรูปปั้นเป็นตัวแทนของแม่น้ำสายสำคัญของ 4 ทวีป

📍 พิกัด: Piazza Navona, 00186 Roma RM, Italy


11. จัตุรัสกัมโปเดอฟิโอ (Campo de’ Fiori)

จัตุรัสกัมโปเดอฟิโอ (Campo De' Fiori) เป็นตลาดท้องถิ่นในกรุงโรมที่อยู่ใกล้กับจัตุรัสที่นาโวนา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดวัน ในตอนกลางวันนั้นที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของผัก ผลไม้ แฮมชั้นดีและของสดพื้นเมืองมากมาย ส่วนในกลางคืนจะกลายเป็นย่านบันเทิงที่ผู้คนนิยมมาสังสรรค์กันนั่นเอง

📍 พิกัด: 00186 Rome, Metropolitan City of Rome, Italy


12. มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore)

มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร (Basilica Di Santa Maria Maggiore) หรือรู้จักกันในภาษาอิตาลีคือมหาวิหารแม่พระแห่งหิมะ (Basilica di Santa Maria della Neve)  เป็นหนึ่งในสี่มหาวิหารเอกของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ภายในกรุงโรมประเทศอิตาลี และถือเป็นหนึ่งในห้า “มหาวิหารอัครบิดร"

มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเรเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของโรม และเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในโรมที่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรมที่สร้างไว้แต่ดั้งเดิมถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ. 1348 

📍 พิกัด: P.za di Santa Maria Maggiore, 00100 Roma RM, Italy


13. พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum)

พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) ตั้งอยู่ภายในนครรัฐวาติกันในกรุงโรมประเทศอิตาลี เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะที่สะสมโดยวัดโรมันคาทอริกมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยภายในพิพิธภัณฑ์นี้ได้จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรมที่มีชื่อเสียงอย่างมากฝยศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปกรรม ผลงานที่จัดแสดงมีมากถึง 70,000 ชิ้น ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามตั้งแต่พื้นไปจนถึงบนเพดานโดย Michelangelo หนึ่งในจุดสำคัญที่มาที่นี่แล้วห้ามพลาดคือส่วนของบันไดวนที่อยู่บริเวณทางออกของพิพิธภัณฑ์ เมื่อมองจากช้ันบนสุดลงมา จะเห็นบันไดวนเป็นขั้นอย่างสวยงาม

📍 พิกัด: 00120 Vatican City

บทความอื่นๆ

OTHER BLOG